Eenzaamheid onder ouderen: 51% zorgmedewerkers: “geen tijd voor”.

Eenzaamheid onder ouderen: 51% zorgmedewerkers: “geen tijd voor”.

58% van de zorgmedewerkers zien een duidelijke toename van eenzaamheid onder hun cliënten. Slechts de helft van hen heeft genoeg tijd om eenzame cliënten te helpen, door werkdruk en personeelstekorten. 81% beoordeelt de hiervoor beschikbare tijd als onvoldoende, zo blijkt uit > onderzoek van de V&VN >

Daarom wil de V&VN eenzaamheid bij ouderen signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren, zodat ouderen de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen.

Dat vind ik een heel goed plan. Neem daarin dan meteen de zinvolle rol van VRIJWILLIGERS mee die hierbij van grote waarde kunnen zijn! Mijn scholing > ‘Samenwerken in de Zorgdriehoek’ > (zorgmedewerker + vrijwilliger + naaste) kan hierbij wellicht ondersteunen.