Nieuw programmaplan: ‘Thuis in het Verpleeghuis’

Nieuw programmaplan: ‘Thuis in het Verpleeghuis’

Op 10 april presenteerde minister De Jonge het programmaplan ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en Trots op elke locatie’.

De kern is de beweging naar verdere verbetering van de verpleeghuiszorg voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Het programma heeft 3 doelstellingen:

  • Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.
  • Door een regionale arbeidsmarktaanpak en door verlaging van de administratieve lasten zorgen voor voldoende zorgverleners die gemotiveerd en deskundig zijn.
  • Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en trots op locatie’, door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie.

Lees > hier > meer over het programma op Waardigheid en Trots. Het Programmaplan Kwaliteit Verpleeghuiszorg (pdf) kun je > downloaden >

Bekijk ook het > korte filmpje >.