Gelijkwaardige samenwerking met mantelzorgers

Gelijkwaardige samenwerking met mantelzorgers

Mantelzorgers zijn net zo belangrijk bij de zorg van cliënten als de professionals in Zorg en Welzijn. Gelijkwaardigheid in de samenwerking zou daarom het uitgangspunt moeten zijn. Mantelzorgers zijn niet alleen experts maar ook collega’s en familieleden. En soms mensen die zelf een hulp- of ondersteuningsvraag hebben.

Gelijkwaardigheid ontlast mantelzorgers waardoor zij langer en beter kunnen blijven zorgen voor hun naaste. Dit bleek tijdens het In voor Mantelzorgcongres op 4 juni. Lees het verslag, bekijk de filmpjes en de samenvattingen van de workshops op > deze website >.

Sulis biedt een bijscholingstraject voor professionals in Zorg en Welzijn ‘Samenwerken met Mantelzorgers’ met diverse thema’s zoals wensen en behoeften in kaart brengen, samen problemen oplossen, signaleren van overbelasting, voeren van moeilijke gesprekken, omgaan met hevige emoties. > In deze pdf lees je meer > over deze bijscholing. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken: 06-208 26 410.